Stúpame na opačnej strane cesty E50, foto Rasťo Brunovský © hiking.sk & autor