Starý prístav Gabčíkovo, nová asfaltka k prístavu © hiking.sk & autor