Starý prístav Gabčíkovo - staré koryto Dunaja © hiking.sk & autor