Stožiar nad Šuriankami » pozri na mape © hiking.sk & autor