Tajch Vindšachta v Štiavnických Baniach © hiking.sk & autor