Tu sa prediera Mošoňský Dunaj cez protipovodňovú hrádzu Dunaja © hiking.sk & autor