Tu už stúpame do strmej dolinky v úbočí Taricových skál » pozri na mape © hiking.sk & autor