Uzáver kanála Malina pred ústím do Moravy. Autor Marián Rajnoha © hiking.sk & autor