Vápencové bralá na hraničnom hrebeni s Poľskom » pozri na mape © hiking.sk & autor