Vápenná doľava, Plavecké Podhradie doprava © hiking.sk & autor