Výhľad zo Železníka na najvyššie partie Stolických vrchov, vpredu je 1409 m vysoký Kohút © hiking.sk & autor