Vľavo bývalý železničný násyp ide súbežne s cestou © hiking.sk & autor