Vľavo smer Byšta (Slovensko), vpravo cyklochodník do Kojatíc (Füzérkajata) © hiking.sk & autor