Valčianska dolina, asfalt sa stráca © hiking.sk & autor