Veľkorysé lesné cesty so štrkovo-pieskovým povrchom » pozri na mape © hiking.sk & autor