Vlak na trati Tisovec - Brezno premáva veľmi zriedka © hiking.sk & autor