Vodná nádrž Hostianskeho potoka - VN Husárová © hiking.sk & autor