Vodný mlyn z 19. storočia prerobený na reštauráciu © hiking.sk & autor