Vrchdobroč, vľavo v pozadí Javor, Javorie a Ostrôžka © hiking.sk & autor