Vyčasilo sa, už fičíme po hrádzi smer Bratislava © hiking.sk & autor