Vynovený prameň Ipľa pod Čierťažou © hiking.sk & autor