Wiesenkreuz - prť sa mení na poľnú cestu © hiking.sk & autor