Z Gazárky pieskovou cestou, dalo sa ísť po kraji © hiking.sk & autor