Z vnútornej strany sa dá plastový obal využiť napríklad na založenie mapy, ktorá je súčasťou publikácie © hiking.sk & autor