Z vrcholu Tŕstie na severovýchod © hiking.sk & autor