Začína 9km ťahavý stupáčik a končí pod Strážovom (2) © hiking.sk & autor