Začiatok protipožiarnej lesnej cesty © hiking.sk & autor