Za Partizánskou Ľupčou, opačný pohľad © hiking.sk & autor