Zakvitnutá aleja pri Mašoviciach © hiking.sk & autor