Zarastené záhumienky pred Brvnišťom » pozri na mape © hiking.sk & autor