Zmena charakteru trasy na široké mierne zvlnené lúky » pozri na mape © hiking.sk & autor