Zo začiatku vyzerá cesta v poriadku © hiking.sk & autor